نیروی پرتلاش یگان حفاظت از آثار تاریخی شهرستان گرمسار روز گذشته به دلیل واژگونی خودرو در حین خدمت درگذشت.

به گزارش ایسنا،