در جنوب روستای برنجه و در کنار رودخانه، در راستای شمالی جنوبی، دهانه های چند چشمه آهک ساز خشک شده را می توان دید که مشهورترین آنها زندان برنجه یا «دریای برنجه» نام دارد.
دهانه این چشمه بزرگ به شکل بیضی است. قطر بزرگ این بیضی ۱۰۰ متر و قطر کوچک آن ۵۰ متر است و ژرفایش نیز به حدود ۷۰ متر می رسد.
در کف این سازه بزرگ طبیعی دریاچه ای آکنده از آب سرد و گاز کربنیک است.
این چشمه دیوارهای بلند و پرشیب دارد که از لایه های نازک تراورن تن نواری پدید آمده است.
پایین رفتن از این دیواره های بلند بدون ریسمان و دیگر تجهیزات لازم غیر ممکن است بویژه آنکه کارشناسان احتمال می دهند وجود آب های گازکربنیک دار در ته دهانه چشمه موجب خردگی بیشتر دیواره شده و بر قطر آن افزوده است.
گفته میشود که خان های محلی برای تنبیه روستائیان و مخالفانشون، به پاهاشون سنگ می بستن و اون هارو داخل این دره مینداختن.


نویسنده ندا مجیدی

منبع: سایت همگردی